Thứ Năm , Tháng Bảy 25 2024

Lưu trữ thẻ:

Nguyên nhân dẫn đến việc bỏ trốn khi đi lao động

Theo Cục quản lý lao động ngoài nước, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lao động quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều người lao động do kiến thức còn hạn chế, tìm hiểu chưa kỹ nên bị các đối tượng môi giới (cò mồi) …

Đọc thêm »