Lưu trữ thẻ:

Tuyển 12 nữ Đơn Hàng đóng gói công nghiệp tại GIFU

Tuyển dụng 12 Nữ cho đơn hàng đóng gói công nghiệp. Đơn hàng đóng gói công nghiệp lương cao, làm thêm nhiều, phí rẻ. Thông báo tuyển 12 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng đóng gói công nghiệp. Đơn hàng đóng gói công nghiệp truyền thống, làm …

Đọc thêm »

Đơn Hàng Đóng Gói tại Nhật Bản làm công việc gì ?

Công việc đơn hàng đóng gói Nhật Bản không quá vất vả, rất lý tưởng cho việc đi Nhật làm việc. Khi các bạn tham gia xuất khẩu lao động, đặc biệt là các bạn trẻ. Ai cũng mong muốn đi đơn hàng làm việc nhà xưởng, môi trường sạch …

Đọc thêm »