Đơn hàng Tokutei

Đơn hàng Tokutei Nhật Bản 2023. Cập nhật đơn hàng Tokutei mới nhất. Đi đơn hàng quay lại Nhật Bản theo diện visa Tokutei.

Đơn hàng đặc định 10 nam làm Hàn phỏng vấn 23/4/2020

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 10 Nam làm công việc Hàn . Công việc chủ yếu làm công việc Hàn . Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 10 Nam – Địa điểm:  Chiba – …

Đọc thêm »

Đơn hàng 15 Nam/Nữ làm Nhà Hàng thi tuyển 5/11/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 15 Nam/Nữ làm trong Nhà hàng . Công việc chủ yếu làm Nhà hàng . Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 3 Nam – 12 Nữ – Địa điểm:  Tokyo …

Đọc thêm »

Đơn hàng 40 Nữ/Nam làm trong nhà hàng khách sạn thi 5/11/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 40 Nữ/Nam làm trong Nhà hàng khách sạn . Công việc chủ yếu làm Nhà hàng khách sạn. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 40 Nữ/ Nam – Địa …

Đọc thêm »

Đơn hàng 9 Nữ/Nam chế biến đồ ăn nhanh thi tuyển 26/10/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 9 Nữ/Nam. Công việc chủ yếu làm chế biến đồ ăn nhanh. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 9 Nữ/ Nam – Địa điểm: OITA – Nghành nghề: Chế biến …

Đọc thêm »