Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng thủy sản tiến cử thẳng cho nữ tuổi cao

Thông báo đơn hàng chế biến thủy sản tiến cử thẳng cho xí nghiệp không cần thi tuyển. Đơn hàng thủy sản tiến cử thẳng dành cho nữ tuổi cao là cơ hội cho các bạn nữ trên 30 tuổi khó thi đỗ đơn hàng. Thông báo đơn hàng chế …

Đọc thêm »

Đơn hàng chế biến thủy sản cho nam lương cao 2021

Đơn hàng chế biến thủy sản cho nam là một trong những đơn hàng thu hút nhiều lao động đăng ký nhất hiện nay. Đơn hàng chế biến thủy sản cho nam lương cao thu nhập 32 triệu mỗi tháng Đơn hàng chế biến thủy sản thông báo tuyển dụng …

Đọc thêm »