Lưu trữ thẻ:

Tuyển 30 Nam Đơn hàng Sơn Linh Kiện ô tô tại TOYAMA

Thông báo tuyển 30 lao động nam đơn hàng sơn linh kiện ô-tô, cơ khí. Đơn hàng lương cao không dưới 36 triệu mỗi tháng. Chế độ đãi ngộ rất tốt. Thông báo tuyển 30 nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng sơn linh kiện ô-tô, cơ khí. …

Đọc thêm »

Tuyển 20 Nam đơn hàng Chế biến thịt lợn tại Toyama

Thông báo tuyển 20 nam đơn hàng chế biến thịt lợn. Đơn hàng chế biến thịt là đơn hàng nam truyền thống đã tuyển nhiều lao động tại công ty. Mỗi ngày làm thêm ít nhất 3 tiếng. Hiện đã có lao động Việt Nam đang làm việc. Thông báo …

Đọc thêm »