Thứ Năm , Tháng Bảy 25 2024

Lưu trữ thẻ:

Tuyển 16 nam đơn hàng vận hành máy xây dựng Vip

Thông báo tuyển 16 nam đơn hàng lái máy xây dựng . Đơn hàng lái máy xúc truyền thống có việc làm thêm đều ổn định. Đơn hàng xây dựng có mức lương cao nhất hiện nay. Chi phí đi rẻ,  lương về tay không dưới 38 triệu Công ty …

Đọc thêm »

Đơn hàng 6 nam làm xây dựng tổng hợp thi 3/4/2020

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 6 nam làm xây dựng tổng hợp. Công việc chủ yếu làm xây dựng tổng hợp. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 6 Nam – Địa …

Đọc thêm »

Đơn hàng 6 nam làm sơn xây dựng thi 1/10/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản md Việt Nam thông báo tuyển dụng 6 Nam làm sơn xây dựng tổng hợp. Công việc chủ yếu làm sơn xây dựng. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây.   NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 6 NAM – Địa …

Đọc thêm »

Đơn hàng 6 nam làm xây dựng tổng hợp thi 16/4/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản md Việt Nam thông báo tuyển dụng 6 Nam làm xây dựng tổng hợp. Công việc chủ yếu làm xây dựng tổng hợp. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây.   NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 6 NAM …

Đọc thêm »