Thứ Năm , Tháng Chín 28 2023

Lưu trữ thẻ:

Tuyển 12 nam làm sơn xây dựng tại HOKKAIDO lương cao

Thông báo đơn hàng sơn xây dựng tuyển 12 nam. Đơn hàng sơn xây dựng truyền thống. Đã có nhiều lao động đang làm việc tại đây Thông báo tuyển 12 nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng sơn xây dựng. Đây là đơn hàng xây …

Đọc thêm »