Lưu trữ thẻ:

Tuyển 12 nam cho đơn hàng chế tác gỗ tại Hokkaido

Thông báo tuyển 12 Nam đơn hàng chế tác gỗ. Đơn hàng chế tác gỗ tại Hokkaido làm thêm nhiều, công việc chủ yếu sản xuất bàn ghế. Lương cao, đãi ngộ tốt. Thông báo tuyển 12 Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng chế tác gỗ. Đây …

Đọc thêm »