Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng 3 Nữ làm phiên dịch viên thi tuyển ngày 9/10/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 3 Nữ làm phiên dịch viên tại công xưởng. Công việc chủ yếu làm phiên dịch viên. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 3 Nữ – Địa …

Đọc thêm »