Thứ Năm , Tháng Bảy 25 2024

Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng bảo dưỡng ô tô tuyển 8 nam

Thông báo tuyển 8 nam đơn hàng bảo dưỡng ô tô. Đơn hàng bảo dưỡng ô tô lương cao. Là đơn hàng nam được rất nhiều bạn lao động đăng ký. Thông báo tuyển 8 nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng bảo dưỡng ô tô. …

Đọc thêm »