Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng 30 nữ làm vệ sinh toà nhà thi tuyển 4/42020

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 30 nữ làm vệ sinh toà nhà. Công việc chủ yếu làm vệ sinh toà nhà. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 30 nữ – Địa …

Đọc thêm »