Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng 40 Nữ/Nam làm trong nhà hàng khách sạn thi 5/11/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 40 Nữ/Nam làm trong Nhà hàng khách sạn . Công việc chủ yếu làm Nhà hàng khách sạn. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 40 Nữ/ Nam – Địa …

Đọc thêm »