Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng 9 nam làm mộc cốp pha thi tuyển 19/10/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 9 Nam làm cốp pha hộp gỗ. Công việc chủ yếu làm cốp pha. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 9 NAM – Địa điểm: SAITAMA – Nghành nghề: CỐP PHA …

Đọc thêm »

Đơn hàng 9 nam làm mộc cốp pha thi tuyển 10/4/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản md Việt Nam thông báo tuyển dụng 3 Nam làm mộc cốp pha. Công việc chủ yếu làm Mộc cốp pha. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 9 NAM – Địa điểm: OSAKA …

Đọc thêm »