Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng 6 nam làm lắp đặt giàn giáo thi 21/4/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản md Việt Nam thông báo tuyển dụng 6 Nam làm lắp đặt giàn giáo. Công việc chủ yếu làm lắp đặt giàn giáo. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 6 Nam – …

Đọc thêm »