Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng 9 nam làm lắp đặt đường ống thi tuyển 15/11/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 9 Nam làm lắp đặt đường ống. Công việc chủ yếu làm lắp đặt đường ống. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 9 Nam – Địa điểm: Tokyo – Nghành …

Đọc thêm »