Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng 9 nam làm chế tác gỗ thi tuyển 17/5/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 9 Nam làm chế tác gỗ. Công việc chủ yếu làm chế tác gỗ. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 9 Nam – Địa điểm: Fukushima …

Đọc thêm »