Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng vệ sinh tòa nhà cho nữ thi tuyển 3/6/2020

Đơn hàng Nhật Bản làm vệ sinh tòa nhà thông báo tuyển dụng 6 nữ làm vệ sinh khách sạn. Công việc chủ yếu làm vệ sinh khách sạn. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 6 Nữ – Địa điểm: Aichi – Nghành nghề: Vệ …

Đọc thêm »

Đơn hàng 30 nữ làm vệ sinh toà nhà thi tuyển 4/42020

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 30 nữ làm vệ sinh toà nhà. Công việc chủ yếu làm vệ sinh toà nhà. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 30 nữ – Địa …

Đọc thêm »

Đơn hàng 40 Nữ/Nam làm trong nhà hàng khách sạn thi 5/11/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 40 Nữ/Nam làm trong Nhà hàng khách sạn . Công việc chủ yếu làm Nhà hàng khách sạn. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 40 Nữ/ Nam – Địa …

Đọc thêm »