Thứ Bảy , Tháng Sáu 22 2024

Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng đúc nhựa Nữ thông báo tuyển 27 lao động

Thông báo Đơn hàng Đúc nhựa Nữ bay gấp. Đơn hàng đúc nhựa truyền thống, bay sớm. Hiện đã có người Việt làm việc tại xí nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt, thu nhập cao. Thông báo tuyển lao động Nữ cho đơn hàng Đúc Nhựa . Đơn hàng đúc …

Đọc thêm »