Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng cặp vợ chồng Lương Cao làm thuỷ sản cực tốt

Thông báo tuyển 3 vợ chồng đi đơn hàng chế biến thuỷ sản. Đơn hàng thuỷ sản sò điệp tại Hokkaido truyền thống làm thêm nhiều, công việc nhẹ nhàng. Chế độ tốt. Thông báo tuyển 3 cặp vợ chồng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng chế biến …

Đọc thêm »