Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng Nhật Bản làm chế biến thủy sản 18 nam thi 15/6/2020

Xuất khẩu lao động Nhật Bản thông báo tuyển dụng 18 nam làm chế biến thủy sản. Công việc chủ yếu làm chế biến thủy sản. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 18 Nam – Địa điểm: Hokkaido – Nghành nghề: Chế biến thủy sản …

Đọc thêm »