Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng chế biến thủy sản cho nữ BAO ĐỖ

Đơn hàng chế biến thủy sản cho nữ tiến cử thẳng không cần phải thi tuyển. Bao đỗ cho các bạn nữ tham gia đơn hàng chế biến thủy sản. Đơn hàng chế biến thủy sản thuộc những đơn hàng đi Nhật nhận được rất nhiều quan tâm của các phụ …

Đọc thêm »

Đơn hàng Nhật Bản làm chế biến thủy sản dành cho nữ

Đơn hàng Nhật Bản làm chế biến thủy sản thông báo tuyển dụng 150 nữ làm chế biến thủy sản. Công việc chủ yếu làm chế biến thủy sản. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 150 Nữ – Địa điểm: Hokkaido – Nghành …

Đọc thêm »