Thứ Bảy , Tháng Sáu 22 2024

Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng 18 nam làm phá dỡ công trình thi tuyển 23/11/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 18 Nam làm phá dỡ công trình. Công việc chủ yếu làm phá dỡ công trình. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 18 Nam – Địa điểm: Tokyo …

Đọc thêm »