Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng 12 nam làm hoàn thiện nội thất thi tuyển 2/12/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 12 Nam làm hoàn thiện nội thất. Công việc chủ yếu làm hoàn thiện nội thất. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 12 Nam – Địa điểm: Toyama …

Đọc thêm »