Lưu trữ thẻ:

Gấp Tuyển 50 Nam Nữ đơn hàng Chăn nuôi Gà Lương Vip

Thông báo tuyển 50 Nam Nữ cho đơn hàng chăn nuôi Gà lấy trứng tại Nhật Bản. Đơn hàng chăn nuôi Gà truyền thống làm thêm 50 giờ, thu nhập 32 triệu mỗi tháng. Thông báo tuyển 50 Nam Nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng chăn nuôi …

Đọc thêm »

Tuyển 20 Nam cho đơn hàng Chăn nuôi Gà Lương Cao

Thông báo tuyển 20 Nam cho đơn hàng chăn nuôi Gà lấy trứng tại Nhật Bản. Đơn hàng chăn nuôi Gà truyền thống làm thêm 50 giờ, thu nhập 35 triệu mỗi tháng. Thông báo tuyển 20 Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng chăn nuôi …

Đọc thêm »