Thứ Năm , Tháng Bảy 25 2024

Lưu trữ thẻ:

Tuyển 20 Nam cho đơn hàng Chăn nuôi Gà Lương Cao

Thông báo tuyển 20 Nam cho đơn hàng chăn nuôi Gà lấy trứng tại Nhật Bản. Đơn hàng chăn nuôi Gà truyền thống làm thêm 50 giờ, thu nhập 35 triệu mỗi tháng. Thông báo tuyển 20 Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng chăn nuôi …

Đọc thêm »