Lưu trữ thẻ:

Tuyển 135 nữ cho đơn hàng cơm hộp Tokyo

Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản thông báo tuyển 135 nữ làm chế biến thực phẩm cơm hộp. Đơn hàng đi Nhật làm cơm hộp truyền thống đã tuyển rất nhiều lao động mỗi năm Đơn hàng Cơm hộp thuộc những đơn hàng đi Nhật nhận được rất nhiều quan tâm …

Đọc thêm »