Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng 9 nam làm chế biến thực phẩm thi 13/5/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 9 Nam làm chế biến thực phẩm. Công việc chủ yếu làm chế biến thực phẩm. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 9 Nam – …

Đọc thêm »