Lưu trữ thẻ:

Đơn hàng bảo dưỡng ô tô tuyển 8 nam

Thông báo tuyển 8 nam đơn hàng bảo dưỡng ô tô. Đơn hàng bảo dưỡng ô tô lương cao. Là đơn hàng nam được rất nhiều bạn lao động đăng ký. Thông báo tuyển 8 nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng bảo dưỡng ô tô. …

Đọc thêm »

Đơn hàng 9 nam bảo dưỡng ô tô thi tuyển 27/10/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 9 Nam làm bảo dưỡng ô tô. Công việc chủ yếu làm bảo dưỡng ô tô. Thông tin chi tiết tuyển dụng dưới đây. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG – Số lượng lao động: 9 Nam – Địa điểm: Aichi – …

Đọc thêm »