21 C
Hanoi
Thứ Năm,9,Tháng Tư,2020

Xây dựng

Đơn hàng xây dựng tại Nhật Bản lương cao. Tuyển dụng lao động làm xây dựng tại Nhật Bản thu nhập cao, ổn định, bay nhanh.

Đơn hàng 9 Nam làm ván khuôn thi tuyển 21/11/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 9 Nam làm ván khuôn. Công việc chủ yếu làm...

Đơn hàng 9 nam làm mộc cốp pha thi tuyển 19/10/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 9 Nam làm cốp pha hộp gỗ. Công việc chủ yếu làm cốp pha....

Đơn hàng 3 nam làm lắp đặt giàn giáo thi tuyển 26/9/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản md Việt Nam thông báo tuyển dụng 3 Nam làm lắp đặt giàn giáo. Công việc chủ yếu...

Đơn hàng 3 nam làm cốp pha thi tuyển 19/10/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 3 Nam làm cốp pha. Công việc chủ yếu làm cốp pha....

Đơn hàng 6 nam làm sơn xây dựng thi 1/10/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản md Việt Nam thông báo tuyển dụng 6 Nam làm sơn xây dựng tổng hợp. Công việc chủ...

Đơn hàng 3 nam làm hoàn thiện nội thất thi tuyển 6/10/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 3 Nam làm hoàn thiện nội thất. Công việc chủ...

Đơn hàng 6 nam làm hoàn thiện nội thất thi tuyển 19/5/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 6 Nam làm hoàn thiện nội thất. Công việc...

Đơn hàng 6 nam làm lắp đặt giàn giáo thi 21/4/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản md Việt Nam thông báo tuyển dụng 6 Nam làm lắp đặt giàn giáo. Công việc...

Đơn hàng 6 nam làm lắp đặt đường ống thi tuyển 4/4/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản md Việt Nam thông báo tuyển dụng 6 Nam làm lắp đặt đường ống. Công việc...

Đơn hàng 6 nam làm chống thấm thi tuyển 6/4/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản md Việt Nam thông báo tuyển dụng 6 Nam làm chống thấm. Công việc chủ yếu...

Tin mới nhất

chăn nuôi bò sữa

Đơn hàng 30 nam, 15 nữ làm chăn nuôi bò sữa thi tuyển 17/4/2020

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 30 nam, 15 nữ làm chăn nuôi bò sữa. Công việc...

Đi XKLĐ Nhật Bản 3 năm về được bao nhiêu tiền ?

Nhu cầu đi xuất khẩu lao động Nhật Bản rất cao. Số lượng người đăng ký chương trình và xuất cảnh tăng mạnh so...

Mức lương xuất khẩu lao động Nhật Bản 2020

Để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản người lao động thường tìm hiểu đầu tiên về mức lương xuất khẩu lao động Nhật...

Đơn hàng 30 nữ làm vệ sinh toà nhà thi tuyển 4/42020

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 30 nữ làm vệ sinh toà nhà. Công việc chủ...

Đơn hàng 6 nam làm xây dựng tổng hợp thi 3/4/2020

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 6 nam làm xây dựng tổng hợp. Công việc chủ...

Đơn hàng quay lại

Đơn hàng 15 Nam/Nữ làm Nhà Hàng thi tuyển 5/11/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 15 Nam/Nữ làm trong Nhà hàng . Công việc chủ yếu làm Nhà...

Đơn hàng 40 Nữ/Nam làm trong nhà hàng khách sạn thi 5/11/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 40 Nữ/Nam làm trong Nhà hàng khách sạn . Công việc chủ...

Đơn hàng 9 Nữ/Nam chế biến đồ ăn nhanh thi tuyển 26/10/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 9 Nữ/Nam. Công việc chủ yếu làm chế biến đồ ăn nhanh....

Đơn hàng 10 nữ chế biến thuỷ sản không gia nhiệt thi tuyển 2/8/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 10 Nữ làm Chế biến thuỷ sản không gia...

Đơn hàng chế biến thực phẩm xúc xích thi tuyển 6/8/2019

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản MD Việt Nam thông báo tuyển dụng 40 Nữ làm Chế biến thực phẩm. Công việc...