Xây dựng

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành xây dựng tại Nhật Bản lương cao. Tuyển dụng đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành xây dựng tại Nhật Bản thu nhập cao, ổn định, bay nhanh.

Đơn hàng 18 nam vận hành máy xây dựng tại Mie

Tuyển dụng 18 Nam cho đơn hàng vận hành máy xây dựng. Đơn hàng vận hành máy xây dựng lương cao, làm thêm nhiều, phí siêu rẻ. Thông báo tuyển 18 nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng vận hành máy xây dựng. Đơn hàng vận hành máy …

Đọc thêm »

Tuyển GẤP 30 nam cho đơn hàng chống thấm tại Kanagawa

Thông báo tuyển 30 Nam đơn hàng chống thấm. Đơn hàng chống thấm tòa nhà tại Kanagawa làm thêm nhiều. Lương cao, đãi ngộ tốt. Thông báo tuyển 30 Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng chống thấm. Đây là đơn hàng chống thấm truyền thống đã có …

Đọc thêm »

Tuyển 30 nam đơn hàng Hoàn Thiện Nội Thất tại Kanagawa

Thông báo tuyển đơn hàng 30 nam đơn hàng hoàn thiện nội thất. Đơn hàng hoàn thiện nội thất truyền thống đã tuyển nhiều năm tại công ty. Chế độ lương thưởng đãi ngộ cực tốt. Thông báo tuyển GẤP 30 Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng …

Đọc thêm »