Thứ Bảy , Tháng Sáu 22 2024

Đóng gói

Tuyển dụng đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành đóng gói tại Nhật Bản. Đi đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản với chi phí thấp, thu nhập cao, ổn định.

Tuyển 12 nữ Đơn Hàng đóng gói công nghiệp tại GIFU

Tuyển dụng 12 Nữ cho đơn hàng đóng gói công nghiệp. Đơn hàng đóng gói công nghiệp lương cao, làm thêm nhiều, phí rẻ. Thông báo tuyển 12 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng đóng gói công nghiệp. Đơn hàng đóng gói công nghiệp truyền thống, làm …

Đọc thêm »